VOS tuin- en parkmachines

Kreupeleweg 49
3286 BB  Klaaswaal

T. (0186) 57 14 15
F. (0186) 57 26 70
E. 

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

Vos tuin- en parkmachines

Kreupeleweg 49
3286 BB  Klaaswaal
T:(0186) 57 14 15
E:info@kvos.nl

K. Vos en Zn B.V.

Statutaire zetel:  Klaaswaal
KvK Dordrecht nr. : 23003114

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag:07.30 – 17.00
Zaterdag:08.00 – 12.00